Kiekvena krosnis susideda iš PAGRINDO (pamatų), KORPUSO, arba pačios krosnies, ir DŪMTRAUKIO.

 PAGRINDAS. Krosnis privalo turėti atsparų ir patikimą pagrindą. Nepaisant šio reikalavimo, mūrinys gali pradėti irti.

 KORPUSAS, arba pati krosnis, susideda iš PAkUROS ir DŪMSUKIŲ - pagrindinių ir svarbiausių jos dalių.

 PAKURA skiriama kurui deginti, todėl ji turi būti įrengta taip, kad atitiktų šias pagrindines degimo sąlygas:

  • pakuroje turi tilpti reikiamas kiekis kuro;
  • pakura turi tolygiai tiekti pakankamą oro kiekį degančiam kurui;
  • palakkyti degimo zonoje aukštą temperatūrą

 

 DŪMSUKIAI (dūmtraukiai) - tai kanalai, daromi krosnies korpuse dūmams praeiti iš pakuros į dūmtraukį.

DŪMTRAUKIS - neatskiriama kiekvieno ugnies židinio dalis, ar būtų šildymo krosnis, virykla, kepymo krosnis, ar židinys vandeniui šildyti. Dūmtraukio paskirtis - išvesti iš krosnies laukan dūmų dujas, susidarančias degant kurui pakuroje, ir kartu įtraukti degimui reikalingą orą.