Tam, kad kambarinė krosnis (arba jos ugnies židinys) taisyklingai veiktų, nedegintų per daug kuro, nereikalautų bereikalingo remonto ir neblogintų patalpų sanitarinių sąlygų, ją reikia rūpestingai prižiūrėti ne tik kūrenant, ber ir per visą naudojimo laiką.

 Jeigų krosnis kūrenama malkomis, jas reikia dėti horizontaliai išilgai pakuros. Statyti malkas vertikaliai galima tiktai tuo atvėju, jeigu sudėti jas horizontaliai neįmanoma.

 35% drėgnumo malkas patartina preiš kūrenant išdžiovinti.

 Kad nekiltų nelaimingų atsitikimų ir gaisrų, draudžiama prakurti lengvai užsidegančiais skysčiais: žibalu, gazolinu ir kt.

 Prieš užkuriant krosnį, reikia atidaryti pakuros dureles ir dūmų užkaišą (užvožą, užsklandą). Malkoms įsidegus, pakuros durelės pridaromos ir atidaromos traukos durelės.

 Uždarant užvožą arba užkaišą, reikia įsitikinti, kad malkos visiškai sudegė, ir tik po to uždaryti dūmtraukį.